ბლის მოყვანის ტექნოლოგია - ვიდეო (ანიმაცია)
 09/01/2017
REAP-ს ფარგლებში დასრუდა ანიმაციური ფილმის მესამე სერია - ბლის მოყვანის ტექნოლოგიაზე
REAP-ს ფარგლებში დასრუდა ანიმაციური ფილმის მესამე სერია - ბლის მოყვანის ტექნოლოგიაზე
 
 
REAP completed production of third series of animation movie on Cheery Production Technologies