რუსუდან გიგაშვილი - თავმჯდომარე
  ნატალია კლდიაშვილი - პროექტების მენეჯერი

 

  თეონა ნოზაძე - კომუნიკაციების მენეჯერი

  თაკო გიგოლაშვილი - ფინანსური მენეჯერი
  ლიზა ლოქსმანი - ექსტენციის საერთაშორისო ექსპერტი

 

 

  მარიამ სიხარულიძე - პროექტის ასისტენტი

 

 

 

 

 

  დემეტრე ერგემლიძე - მეცხოველეობის კონტენტმენეჯერი