კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია
 30/03/2017
კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია

კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია/Potato Production Technology