2019 წლის ორი თვის (მარტი - აპრილი) განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გაწეული სერვისები
 17/05/2019

სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები ცხელ ფაზაში შედის, რაც ჩვენი ასოციაციის სერვისებზე აქტიურ მოთხოვნებშიც გამოიხატა.

 

იხილეთ ბოლო ორი თვის განმავლობაში "მომავლის ფერმერის" მიერ გაწეული საქმიანობის მოკლე სტატისტიკური ინფორმაცია