"მომავლის ფერმერი" რომში Family Farming (2019-2028)-ზე
 28/05/2019

 

რომში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზებით, ოჯახური მეურნეობების გაძლიერების მიზნით, კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელსაც ესწრება ასოციცაცია „მომავლის ფერმერის“ თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი.

აღნიშნული ღონისძიების მიზანია, ცხადყოს ოჯახური მეურნეობების როლი დღევანდელობაში.

ოჯახური მეურნეობა გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გავაუმჯობესოთ საარსებო პირობები, უკეთესად ვმართოთ ბუნებრივი რესურსები, ვუზრუნველყოთ გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, განსაკუთრებით სოფლად.