ტრენინგი - "ლოკოკინის მოშენების ინტენსიური ტექნოლოგიები"
 05/03/2021
„მომავლის ფერმერის“ ორგანიზებით გაიმართა ბესარიონ მამისაშვილის ტრენინგი - "ლოკოკინის მოშენების ინტენსიური ტექნოლოგიები".

 ტრენინგი ჩატარდა უფასოდ, ონლაინ ფორმატში. დამსწრეებს საშუალება ჰქონდათ მიეღოთ ინფორმაცია ლოკოკინის წარმოების სრული ციკლის და ბიზნესის მართვის შესახებ.

ტრენინგი ჩაატარა ფერმერმა და სერტიფიცირებულმა მეწარმემ, ბესარიონ მამისაშვილმა, რომელსაც აქვს  კარგი პრაქტიკა და გამოცდილება ლოკოკინების ფერმის მართვაში.

ტრენინგი ჩატარდა Zoom პლატფორმის საშუალებით.