ტრენინგი სოფელ ახალ სამგორში ადგილობრივი მესაქონლე ფერმერებისათვის
 01/06/2021
მობილური ექსტენციის პროექტის ფარგლებში, 1 -ელ ივნისს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ სამგორში ჩატარდა ტრენინგი ადგილობრივი მესაქონლე ფერმერებისათვის.

 

ტრენინგის თემები გახლდათ:

- ცხოველთა კვების მენეჯმენტი და მისი როლი ფერმის მართვაში;

- ცხოველთა მაღალპროდუქტიული და ადგილობრივი ჯიშები, მათი სელექცია და თავისებურებები.

ტრენერი: გიორგი ხატიაშვილი.

ფერმერებს ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია SQIL პროექტის ფარგლებში გამოცემული ლიტერატურისა და აპლიკაცია აგრონავტის შესახებ. ტრენერებმა დაათვალიერეს ფერმა და უპასუხეს აუდიტორიის შეკითხვებს.