ტრენინგი მარნეულში ადგილობრივი მესაქონლე ფერმერებისათვის
 08/06/2021
მობილური ექსტენციის პროექტის ფარგლებში, 8 ივნისს, მარნეულში ჩატარდა ტრენინგები ადგილობრივი მესაქონლე ფერმერებისათვის.

ტრენინგი მიმდინარეობდა აზერბაიჯანულ ენაზე თამიმდევრული თარგმანით.

ტრენინგის თემები გახლდათ:

▪ რძის და ხორცის ნაწარმის ბრენდინგი, მარკეტინგი, გაყიდვები, ბაზარზე პოზიციონირება. ტრენერი - შალვა კვეზერელი;
▪ ცხოველთა ინფექციური, ინვაზიური და ჰელმინთური დაავადებები, მკურნალობა და პროფილაქტიკა. ტრენერი - ნატო ფერაძე.

ფერმერებს ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია SQIL პროექტის ფარგლებში გამოცემული ლიტერატურისა და აპლიკაცია აგრონავტის შესახებ. ტრენერებმა დაათვალიერეს ფერმა და უპასუხეს აუდიტორიის შეკითხვებს.