ტრენინგები საგარეჯოში ადგილობრივი მესაქონლე ფერმერებისათვის
 30/06/2021
მობილური ექსტენციის პროექტის ფარგლებში, 30 ივნისს საგარეჯოში, ვეტერინარული სერვისცენტრის (ვეტერინარი ეკა ბუზარიაშვილი) ბაზაზე ჩატარდა ტრენინგები ადგილობრივი მესაქონლე ფერმერებისათვის.

ტრენინგს ესწრებოდნენ მსხვილი ფერმერები (50 სული და მეტი).

ტრენინგის თემები გახლდათ: 

- ცხოველთა მაღალპროდუქტიული და ადგილობრივი ჯიშები, მათი სელექცია და თავისებურებები,  ტრენერი: გიორგი ხატიაშვილი

- ცხოველთა კვების მენეჯმენტი და მისი როლი ფერმის მართვაში,  ტრენერი: გიორგი ხატიაშვილი

- ცხოველთა სტრესის შემცირების თანამედროვე მიდგომები და ცხოველთა კეთილდღეობა,  ტრენერი: მაია ბერუაშვილი

ფერმერებს ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია SQIL პროექტის ფარგლებში გამოცემული ლიტერატურისა და აპლიკაცია აგრონავტის შესახებ. ტრენერებმა დაათვალიერეს ფერმა და უპასუხეს აუდიტორიის შეკითხვებს.

საველე ტრენინგები ტარდება პროექტის "ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში", ამერიკული ორგანიზაცია Land O'Lakes Venture37 ის მიერ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით, ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) დაფინანსებით.