"მომავლის ფერმერის" და ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის წარმომადგენლების შეხვედრა ქედის სუფრის ყურძნის მწარმოებელ ფერმერებთან
 02/08/2021
2 აგვისტოს "მომავლის ფერმერის" და ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვივნენ ქედის მუნიციპალიტეტს.

მათ დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრის ოფისში ჩაატარეს შეხვედრა ადგილობრივ სუფრის ყურძნის მწარმოებელ ფერმერებთან.

სოფლის მეურნეობის ექსტენციის პროექტის ფარგლებში ეს უკვე მე-6 ფოკუს ჯგუფია, რომელსაც ხვდება გუნდი და ისმენს მათ საჭიროებებსა და გამოწვევებს.

სოფლის მეურნეობის ექსტენციის პროექტი დაფიანსებულია ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ და ახორციელებს მომავლის ფერმერი.