ექსპერტები ჩაქვის მცირე საკალმახე მეურნეობაში
 18/10/2022

საქართველოში სტუმრად მყოფმა აიდაჰოსა და მისისიპის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპერტებმა აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისა და "მომავლის ფერმერის" გუნდთან ერთად ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ჩაქვში, ფერმერ ზური კინწორაშვილის მცირე საკალმახე მეურნეობა მოინახულეს.  

ვიზიტი ხორციელდება სოფლის მეურნეობის ექსტენციის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს "მომავლის ფერმერი" USDA-ის მხარდაჭერით.