განათლებისა და ექსტენციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა - ჩატარებული სამუშაოების შეჯამება და სამომავლო გეგმები
 20/02/2024

20 თებერვალს ბსუ-ს საუნივერსიტეტო ექსტენციის ცენტრის ბაზაზე ექსტენციის სამეთვალყურეო საბჭოს ქვეშ ჩამოყალიბებული განათლებისა და ექსტენციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს  აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის, აგროსკოლის, აგროკლუბის წარმომადგენლებმა და ფერმერებმა.

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა შეაჯამეს გასულ 3 თვეში ჩატარებული სამუშაოები; დაიგეგმა მომდევნო 3 თვის აქტივობები, რომელშიც აქტიურად ჩაერთვება შეხვედრაში მონაწილე ყველა რგოლი.

აღნიშნული აქტივობა ხორციელდება კლიმატგონივრული ექსტენციის პროექტის ფარგლებში, ბსუ-ს ექსტენციის ცენტრის ბაზაზე, ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA)  ფინანსური მხარდაჭერით და "მომავლის ფერმერის" ორგანიზებით.